O nás

Sme tím špičkových prekladateľov a tlmočníkov.

Náš príbeh

Sme tím špičkových prekladateľov a tlmočníkov. Zabezpečíme Vám preklady a tlmočenie z/do najrôznejších jazykových kombinácií.

Sme pripravení na preklad v 40 rôznych rečiach. A to všetko s ľuďmi v tíme, ktorí nie sú iba odborníci na danú reč, ale aj na odbor, v ktorom potrebujete spracovať preklad, či tlmočenie. Komunikovať s nami môžete online aj osobne. Sme spoľahliví a inovatívni. Naši zákazníci si vážia, že im dokážeme zabezpečovať kvalitné preklady v rôznych jazykových kombináciách, na ktorých pracujú vysokokvalifikovaní prekladatelia s rozsiahlymi skúsenosťami v danom odbore.